Shree Vindhyavasini Secondary School

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

Shree Vindhyavasini Secondary School

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

Other Staffs

Gita Kumari Paudel

Librarian~ M.Ed.

Ramsharan Baniya

Bus Driver~

Mangale Charmakar

Guard

Shankar Thapa

Assit. Bus Driver

Rambahadur K.C.

Guard

Dhan Maya Khadka

Kitchen Helper

Topali Gayak

Cleaner

Sukmaya Sapkota

Cleaner

Krishna Kamal Adhikari

Guard

Santosh Thapa

Guard

Dinesh Sharma

staffs/123554289_282483013043956_1613310785895583122_n.jpg

Computer Operator~ M.A.(Sociology)