Vindhyavasini Secondary School, Pokhara 16, Batule Chaur | noticeone

Shree Vindhyavasini Secondary School

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

Notice Published

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस श्री विन्ध्यवासिनी मा.वि. पोखरा–१६, बाटुलेचौरको लागि क्याटलग ९ऋबतबयिनगभ० सपिङ्गको माध्यमबाट १ थान ३६ सिटर स्कुल बस (भन्सार महशुल छुटमा) खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो प्रयोजनको लागि मौजुदा सूचि तयार गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक फर्महरुले आफ्नो आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र तथा उत्पादकको प्रमाणपत्र र अन्य आवश्यक कागजात संलग्न राखि २०७९।०८।११ गतेसम्म यस विद्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु हुन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । Download Notice Preview Notice