Shree Vindhyavasini Secondary School

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

Shree Vindhyavasini Secondary School

Pokhara 16, Batulechaur, Kaski

News and Events of School

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

newspic/VVSS.jpg


उपर्युक्त सम्बन्धमा यस श्री विन्ध्यवासिनी मा.वि. पोखरा–१६, बाटुलेचौरको लागि क्याटलग (Catalogue) सपिङ्गको माध्यमबाट १ थ Read more...

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

newspic/VVSS.jpg


उपर्युक्त सम्बन्धमा यस श्री विन्ध्यवासिनी मा.वि. पोखरा–१६, बाटुलेचौरको लागि क्याटलग ९ऋबतबयिनगभ० सपिङ्गको माध्य Read more...

Photos View All

Videos See All

Recent Notice

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

Published on: 2022-11-23    

उपर्युक्त सम्बन्धमा य Read more

Download Preview